Skip to content

Een praktische en positieve gids voor mantelzorgers

Deze website hoort bij het boek Dementie, hoe ga je ermee om?

Hier vind je links en andere handige documenten die we niet in het boek (kunnen) opnemen.
Zo blijft de informatie steeds relevant en up-to-date.

Dementie-hoe-ga-je-ermee-om-silhouette

LAATSTE POSTS

Erbarme Dich opname zaal

Mensen met en zonder dementie zingen samen!

Participatiekoren Sinds drie jaar bestaan er in Nederland vier (een vijfde is in oprichting) zogeheten Participatiekoren. Daarin zingen mensen met en zonder dementie samen gedeelten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Ieder koor studeert de stukken in en voert die met Pasen uit, begeleid door een orkest en aangevuld…

Ruth Maas

Je moet het samen doen!

Ruth Maas is bestuurder van Zorgcentra de Betuwe. Dat is een geheel van negen woonzorgcentra, thuiszorg, behandeling en therapie, revalidatie, ontmoeting en dagactiviteiten. Er wordt gewerkt met het Rijnlands model, waar onder andere zelfsturende teams deel van uitmaken. Dat betekent dat de besluiten worden genomen dichtbij en samen met mensen…

Saskia Danen met haar vader

We moeten toe naar een cultuur van ‘ja’, tenzij….

Saskia Danen is dochter van een vader met vasculaire dementie met fronto-temporale kenmerken. Hij woont in het verpleeghuis en zijn vrouw woont thuis. Saskia is daarnaast ook professional: ze werkt een dag per week in een verpleeghuis om voeling met de praktijk te houden en heeft haar eigen Dementie-academie opgericht….

Foto: Pixabay

Je hebt niet echt dat contact dat je allebei nodig hebt

Bella Sanders is de dochter van Bas Sanders en Maria Sanders-Huisman*, die beiden op een andere afdeling in een verpleeghuis wonen. Ezra van Zadelhoff sprak met haar over hoe de maatregelen rond corona haar leven en dat van haar ouders beïnvloeden. Hoe ervaart u deze tijd van corona als dochter…

Nancy Kwinten

Met sommige mensen met dementie lijkt het juist beter te gaan in deze tijd

Nancy Kwinten is dementieconsulent in de regio Rivierenland, die loopt van Haaften tot Dodewaard. Samen met 5 collega’s begeleidt zij mensen met dementie en de partners die voor hen zorgen, in de thuissituatie. Annemarie Schouten sprak met haar over haar ervaringen in deze tijd met corona. Hoe ziet jouw werk…

Juul Sparla

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te…

Pieter van der Keur en Anne van Steijn (Welzijn West Betuwe)

Mantelzorgers vragen niet en klagen niet

Pieter van der Keur en Anne van Steijn werken beide bij Welzijn West Betuwe. Pieter is sociaal werker en Anne is consulent mantelzorg. Annemarie Schouten ging met hen in gesprek over hun ervaringen met mantelzorgers in deze tijd van corona. Wat zijn jullie ervaringen in deze tijd van corona met…

Schermvisite Lingewaarden

Het is alsof je bij elkaar aan tafel zit

Zorgcentrum Beatrix in Culemborg (onderdeel van Zorgcentra de Betuwe) biedt mantelzorgers de gelegenheid om hun naaste te zien via een schermbezoek. In het huis is een ruimte waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een plastic scherm tussen hen in. Ezra van Zadelhoff gaat hierover in gesprek met familieleden*…

Ik wil in een positieve modus staan

Madelief is de dochter van Frans en Jenny*. Frans woont nu bijna drie jaar in een verpleeghuis. Hij is 89 jaar en heeft vasculaire dementie en Alzheimer. Voordat het coronavirus uitbrak bezocht Madelief haar vader drie keer in de week. Haar moeder woont in deze coronatijd bij de zus van…

Renee Lankwarden

Contact met vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd

Renée Lankwarden is coördinator van het Odensehuis in Culemborg. Het Odensehuis is een open inloophuis voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun naasten. Het biedt ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, informatie, ontspanning en activiteiten. Samen met hun naasten en vrijwilligers geven mensen met dementie zelf invulling aan het huis….

DE AUTEURS

De auteurs

 

Ezra van Zadelhoff en Tosca Janssens

Heb jij een vraag die je op de site beantwoord wilt zien?
Of een antwoord op een vraag uit het boek dat je wilt delen?
Heb je tips Heb je tips voor andere mantelzorgers?

Mail ze ons! Je krijgt altijd antwoord

LAATSTE PODCAST

In deze aflevering gaat het over hoe je je omgeving betrekt bij jou en je naaste met dementie. Als mantelzorger komt er heel veel op je af. Je kunt dan best hulp gebruiken van mensen uit je omgeving. Hoe vraag je daarom en wat kan je daarbij helpen?