Skip to content

Een praktische en positieve gids voor mantelzorgers

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te creëren waarin bewoners zoveel mogelijk hun leven kunnen inrichten zoals zij dat wensen.

Annemarie Schouten ging in gesprek met Juul over zijn ervaringen in deze tijd met corona.

Juul Sparla

Juul Sparla

Wat zijn jouw ervaringen in deze tijd van corona?

Voor sommige van onze bewoners is dit een lastige tijd omdat ze niet zomaar naar buiten kunnen zoals ze gewend waren of geen bezoek mogen ontvangen. Anderen hebben er veel minder last van, die waren al meer op zichzelf of kregen al geen bezoek. Dat geld met name voor onze bewoners met een psychiatrische achtergrond. Medewerkers zien elkaar nu ook minder en dat vinden ze lastig. We werken in een vast team, zonder uitzendkrachten en iedereen kent elkaar en werkt nauw samen.

Hoe verloopt het contact nu tussen bewoners en hun familie?

Ons gebouw is nieuw en doordacht vanuit onze visie gebouwd. Dat helpt enorm in deze tijd. We hebben in ons gebouw een atelier met een schuifpui. De deuren kunnen open, we zetten daar een tafel van twee meter tussen en zo kunnen bewoners en familie elkaar ontmoeten. Dat wordt zeer op prijs gesteld.

Daarnaast maken medewerkers veel tijd vrij om beeldbellen mogelijk te maken voor bewoners en familieleden die dat graag willen. Je moet niet vergeten dat hier kwetsbare mensen wonen, die vaak nog maar een paar maanden te leven hebben. Contact met familie is dan essentieel. We doen er alles aan om dat mogelijk te maken.

Horstendaal en Saanensduin

Woonvoorziening Horstendaal en Saanensduin

Familienet en Label Care
We werken daarnaast veel met familienet, een soort Facebook voor familie. Medewerkers en familie kunnen daar samen gebruik van maken. De agenda komt erop met wat er gedaan wordt, verslagen van activiteiten en foto’s worden gedeeld. Elke dag wordt er iets op geplaatst door medewerkers. Dat kan iets specifieks zijn voor één familie, voor een groepswoning of voor de twee gebouwen samen. Op die manier blijft familie goed op de hoogte wat er hier in huis gebeurd en hoe het met hun naaste gaat.

We werken met een nieuw rapportagesysteem, Label Care. Dat is vooral gericht op rapporteren over welbevinden van bewoners. Je kunt er een tijdslijn in invullen die weergeeft hoe het met een bewoner gaat. Familieleden kunnen erin meelezen en soms ook meeschrijven.

In het dossier van iedere bewoner staat hun levensverhaal. Dat gaat niet alleen over de persoonlijke geschiedenis maar ook over wensen en gewoonten. Als iemand bijvoorbeeld altijd op haar rechterzij slaapt, houden we daar rekening mee met hoe haar bed in het appartement geplaatst kan worden. Familieleden stellen dit levensverhaal samen.

Hoe gaan jullie met problemen en onverwachte situaties om?

Als er een probleem is, proberen we met elkaar altijd te denken in oplossingen. Je moet creatief zijn en durven. Dat hebben we medewerkers ook echt moeten leren, toen we begonnen met deze vorm van kleinschalig wonen. Je moet durven ondernemen als medewerker, in het belang van de bewoners.  Zo nam één van onze medewerkers het initiatief om zelf contact te leggen met de supermarkt die de boodschappen komt brengen,  toen bleek dat ze in deze tijd van corona niet meer op de gebruikelijke tijden konden bezorgen. Zij legde hen uit dat het belangrijk is dat die boodschappen op de gewenste tijd bezorgd worden en kreeg dat toen ook voor elkaar. Daar ben ik als manager trots op. En soms moet je een beetje ondeugend zijn en buiten de lijntjes durven kleuren, dat doe ik als manager ook!

Annemarie Schouten

Laat een reactie achter