Skip to content

Een praktische en positieve gids voor mantelzorgers

Contact met vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd

Renée Lankwarden is coördinator van het Odensehuis in Culemborg. Het Odensehuis is een open inloophuis voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun naasten. Het biedt ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, informatie, ontspanning en activiteiten. Samen met hun naasten en vrijwilligers geven mensen met dementie zelf invulling aan het huis. Zo is er een gespreksgroep voor naasten, een geheugenspreekuur en een wandelgroep. Hiermee houden mensen zelf grip op hun leven en vergroten de kwaliteit ervan, ondanks de toenemende beperkingen door de dementie.

Helaas is het Odensehuis op dit moment gesloten, vanwege de coronamaatregelen.

Ezra van Zadelhoff gaat in gesprek met Renée over hun ervaringen in deze tijd met Corona.

Hoe ervaart u deze tijd van corona als coördinator?

Odensehuis Culemborg

Wat wij doen is sociaal contact bevorderen omdat dát is wat de kwaliteit van leven verbetert, als iemand getroffen is door dementie. En dat mag dan ineens niet vanwege het besmettingsgevaar. Ook ik had echt tijd nodig om te schakelen. We waren 3 dagen per week open met volop activiteiten. Bezoekers en vrijwilligers samen initiëerden en runden dat helemaal. Neem het gezamenlijke koffie drinken waarbij lotgenoten ervaringen delen. Of het populaire activiteitenprogramma. Dat kan nu niet doorgaan.

Dat we dicht moeten vanwege corona betekent niet dat bezoekers het contact en de ondersteuning niet nodig hebben. Dus zijn we direct na gaan denken hoe we dat toch mogelijk konden gaan maken. Daarom bieden we een op maat programma dat op de specifieke omstandigheden van de bezoeker is gericht.

Inzet vrijwilligers

Iedere vrijwilliger houdt contact met één of twee deelnemers. Ze kijken samen wat de oudere nodig heeft en wat zijn of haar wensen zijn. Er wordt meestal telefonisch contact gehouden of gevideobeld, sommigen gaan wandelen met een deelnemer, er wordt een maaltijd gebracht, we lenen materialen zoals puzzels uit. Maar er wordt ook geholpen met het maken van een dagstructuur. En er zijn ook deelnemers onderling die elkaar bellen. Het contact wordt enorm gewaardeerd, even een gezellig praatje of zorgen delen. Er is iemand die naar je omkijkt.
De vrijwilliger kan ook onderdeel zijn van het netwerk rondom degene met (beginnende) dementie. Samen met de oudere zelf, de familie, de dementieverpleegkundige en of de thuiszorg stemmen ze de benodigde hulp en structuur af. De lijnen zijn kort en zo wordt een belangrijk vangnet geboden.

Elke oudere is uniek

Workshop schilderen Odensehuis CulemborgIk zie veel veerkracht en ook berusting bij een deel van de ouderen. Sommigen zijn al lang gewend alleen te zijn en vermaken zich wel: ‘ik heb al zo veel meegemaakt’. Er zijn mensen die handig zijn op social media zijn maar er zijn ook ouderen die nog geen mobiele telefoon hebben. Maatwerk en de menselijke maat zijn zó belangrijk. Zo zijn er mensen die de situatie niet begrijpen maar wel degelijk voelen dat er iets heel ernstigs aan de hand is, erg angstig zijn geworden of depressieve gevoelens ontwikkelen.
Over een aantal mensen maakt Renée zich dan ook zorgen. Dat zijn vooral alleenwonende mensen met geen of met een heel klein netwerk. Dan heeft de vrijwilliger rechtstreeks contact met de betrokken professionals. Dat is ook belangrijk voor de vrijwilliger. Zij worden soms geconfronteerd met heel zorgelijke omstandigheden en dan is het fijn direct iemand te kunnen bellen die kan handelen.

Wat valt u op in deze tijd?

De enorme veerkracht van veel ouderen en hun naasten. Een van hen zei: “ik ben wel wat gewend: ik heb de oorlog meegemaakt”. Met haar netwerk van vrijwilligers redt zij het redelijk goed. Maar voor de langere termijn maak ik mij wel zorgen. Daarom ben ik nu de mogelijkheden aan het onderzoeken om op kleine schaal weer activiteiten te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen. Met wat creativiteit is er echt wel wat mogelijk.

Wat wilt u tot slot nog zeggen?

Voor het geestelijk welzijn van thuiswonende mensen met dementie én hun naasten is ‘live’ contact en perspectief voor de nabije toekomst gewoon heel belangrijk, zo niet onontbeerlijk!

Noot van de redactie: we hoorden zojuist dat het Odensehuis met ingang van volgende week weer open gaat. Weliswaar in aangepaste vorm, met kleinere groepen en minder vrijwilligers maar toch, geweldig nieuws!

 

Foto’s via website Odensehuis Culemborg

Ezra van Zadelhoff

1 reactie

  1. Fieke Bernts op 13/05/2020 om 15:05

    Een mooie beschrijving van de betekenis die het Odense huis heeft , zowel voor individuele mensen , als voor het maatschappelijk belang ..

    Fijn dat er zoveel moeite gedaan wordt om contact met iedereen te onderhouden .

Laat een reactie achter