Skip to content

Perspectieven van professionals tijdens corona

Je moet het samen doen!

Ruth Maas

Ruth Maas is bestuurder van Zorgcentra de Betuwe. Dat is een geheel van negen woonzorgcentra, thuiszorg, behandeling en therapie, revalidatie, ontmoeting en dagactiviteiten. Er wordt gewerkt met het Rijnlands model, waar onder andere zelfsturende teams deel van uitmaken. Dat betekent dat de besluiten worden genomen dichtbij en samen met mensen die bij de zorg betrokken…

Lees meer

We moeten toe naar een cultuur van ‘ja’, tenzij….

Saskia Danen met haar vader

Saskia Danen is dochter van een vader met vasculaire dementie met fronto-temporale kenmerken. Hij woont in het verpleeghuis en zijn vrouw woont thuis. Saskia is daarnaast ook professional: ze werkt een dag per week in een verpleeghuis om voeling met de praktijk te houden en heeft haar eigen Dementie-academie opgericht. Annemarie Schouten sprak met haar…

Lees meer

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Juul Sparla

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te creëren waarin bewoners zoveel mogelijk…

Lees meer

Mantelzorgers vragen niet en klagen niet

Pieter van der Keur en Anne van Steijn (Welzijn West Betuwe)

Pieter van der Keur en Anne van Steijn werken beide bij Welzijn West Betuwe. Pieter is sociaal werker en Anne is consulent mantelzorg. Annemarie Schouten ging met hen in gesprek over hun ervaringen met mantelzorgers in deze tijd van corona. Wat zijn jullie ervaringen in deze tijd van corona met mantelzorgers? Praktische problemen We hebben…

Lees meer

Contact met vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd

Renee Lankwarden

Renée Lankwarden is coördinator van het Odensehuis in Culemborg. Het Odensehuis is een open inloophuis voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun naasten. Het biedt ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, informatie, ontspanning en activiteiten. Samen met hun naasten en vrijwilligers geven mensen met dementie zelf invulling aan het huis. Zo is er een gespreksgroep…

Lees meer

Familie is het levenselixer voor mensen met dementie

Kik Verkaart

Kik Verkaart is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij wil een lans breken voor meer creativiteit om lijfelijk contact tussen mensen met dementie en hun naasten mogelijk te maken. Annemarie Schouten gaat hierover met hem in gesprek. Wat is in jouw optiek het belang van elkaar aanraken en van lijfelijk contact in het algemeen? Ga maar…

Lees meer