Skip to content

Ervaringen van mantelzorgers tijdens corona

Je hebt niet echt dat contact dat je allebei nodig hebt

Foto: Pixabay

Bella Sanders is de dochter van Bas Sanders en Maria Sanders-Huisman*, die beiden op een andere afdeling in een verpleeghuis wonen. Ezra van Zadelhoff sprak met haar over hoe de maatregelen rond corona haar leven en dat van haar ouders beïnvloeden. Hoe ervaart u deze tijd van corona als dochter van uw ouders? Voordat corona…

Lees meer

Het is alsof je bij elkaar aan tafel zit

Schermvisite Lingewaarden

Zorgcentrum Beatrix in Culemborg (onderdeel van Zorgcentra de Betuwe) biedt mantelzorgers de gelegenheid om hun naaste te zien via een schermbezoek. In het huis is een ruimte waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een plastic scherm tussen hen in. Ezra van Zadelhoff gaat hierover in gesprek met familieleden* en verzorgenden. Wat zijn uw…

Lees meer

Ik wil in een positieve modus staan

Madelief is de dochter van Frans en Jenny*. Frans woont nu bijna drie jaar in een verpleeghuis. Hij is 89 jaar en heeft vasculaire dementie en Alzheimer. Voordat het coronavirus uitbrak bezocht Madelief haar vader drie keer in de week. Haar moeder woont in deze coronatijd bij de zus van Madelief. Hoe ervaart u deze…

Lees meer

Ik ben zo’n knuffel maar dat ben je nu kwijt

Marijke van Kuilenburg woont samen met haar man Marinus, die 5 jaar geleden hoorde dat hij Alzheimer heeft. Hij gaat heel langzaam achteruit. Hoe ervaart u deze tijd van corona als vrouw van Marinus? Het gaat goed. We wandelen samen meerdere keren keer per dag, daar houden we allebei van. Marius gaat ook alleen op…

Lees meer

Ik houd mijn hart vast, maar mijn hart huilt

Corrie Dubach is de vrouw van Fried, die nu 4 jaar Alzheimer heeft. Hij woont thuis. De thuiszorg helpt hen bij de persoonlijke verzorging. Hoe ervaart u deze tijd van corona als vrouw van Fried? Als we samen naar de supermarkt gaan dan kan Fried opstandig reageren. Hij kan dan heel nare dingen zeggen als:…

Lees meer

Ik haal genoegen uit de mooie ogenblikken

Peter van Vegten zorgt al 23 jaar voor zijn echtgenote Tilly die Alzheimer heeft. Ze wonen samen op een woonboot. Hoe ervaart u deze tijd van corona als partner van Tilly? Het gaat goed. Ik kom chronisch tijd tekort, maar de zorg voor Tilly staat voorop. Tot voor kort ging ik op vrijdagavond naar de…

Lees meer

Mijn grootste uitdaging is gezond blijven

Suus van der Zanden is getrouwd met Hans, die vasculaire dementie heeft. Hij woont nu bijna twee jaar in het verpleeghuis. Normaal gesproken zoekt zij hem vier keer per week op. Ze drinken dan koffie en eten samen. Door de coronacrisis kan zij hem niet bezoeken.   Hoe ervaart u deze tijd van corona? Het…

Lees meer