Skip to content

Een praktische en positieve gids voor mantelzorgers

Blog

Lees hier het laatste nieuws & praktische tips voor Mantelzorgers

Erbarme Dich opname zaal

Mensen met en zonder dementie zingen samen!

Door Annemarie Schouten | sep 21, 2020

Participatiekoren Sinds drie jaar bestaan er in Nederland vier (een vijfde is in oprichting) zogeheten Participatiekoren. Daarin zingen mensen met en zonder dementie samen gedeelten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Ieder koor studeert de stukken in en voert die met Pasen uit, begeleid door een orkest en aangevuld met aria’s gezongen door solisten.…

Lees verder
Ruth Maas

Je moet het samen doen!

Door Ezra van Zadelhoff | jul 10, 2020

Ruth Maas is bestuurder van Zorgcentra de Betuwe. Dat is een geheel van negen woonzorgcentra, thuiszorg, behandeling en therapie, revalidatie, ontmoeting en dagactiviteiten. Er wordt gewerkt met het Rijnlands model, waar onder andere zelfsturende teams deel van uitmaken. Dat betekent dat de besluiten worden genomen dichtbij en samen met mensen die bij de zorg betrokken…

Lees verder
Saskia Danen met haar vader

We moeten toe naar een cultuur van ‘ja’, tenzij….

Door Annemarie Schouten | jun 25, 2020

Saskia Danen is dochter van een vader met vasculaire dementie met fronto-temporale kenmerken. Hij woont in het verpleeghuis en zijn vrouw woont thuis. Saskia is daarnaast ook professional: ze werkt een dag per week in een verpleeghuis om voeling met de praktijk te houden en heeft haar eigen Dementie-academie opgericht. Annemarie Schouten sprak met haar…

Lees verder
Foto: Pixabay

Je hebt niet echt dat contact dat je allebei nodig hebt

Door Ezra van Zadelhoff | jun 11, 2020

Bella Sanders is de dochter van Bas Sanders en Maria Sanders-Huisman*, die beiden op een andere afdeling in een verpleeghuis wonen. Ezra van Zadelhoff sprak met haar over hoe de maatregelen rond corona haar leven en dat van haar ouders beïnvloeden. Hoe ervaart u deze tijd van corona als dochter van uw ouders? Voordat corona…

Lees verder
Nancy Kwinten

Met sommige mensen met dementie lijkt het juist beter te gaan in deze tijd

Door Annemarie Schouten | jun 5, 2020

Nancy Kwinten is dementieconsulent in de regio Rivierenland, die loopt van Haaften tot Dodewaard. Samen met 5 collega’s begeleidt zij mensen met dementie en de partners die voor hen zorgen, in de thuissituatie. Annemarie Schouten sprak met haar over haar ervaringen in deze tijd met corona. Hoe ziet jouw werk er normaal gesproken uit? De…

Lees verder
Juul Sparla

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Door Annemarie Schouten | mei 28, 2020

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te creëren waarin bewoners zoveel mogelijk…

Lees verder
Pieter van der Keur en Anne van Steijn (Welzijn West Betuwe)

Mantelzorgers vragen niet en klagen niet

Door Annemarie Schouten | mei 22, 2020

Pieter van der Keur en Anne van Steijn werken beide bij Welzijn West Betuwe. Pieter is sociaal werker en Anne is consulent mantelzorg. Annemarie Schouten ging met hen in gesprek over hun ervaringen met mantelzorgers in deze tijd van corona. Wat zijn jullie ervaringen in deze tijd van corona met mantelzorgers? Praktische problemen We hebben…

Lees verder
Schermvisite Lingewaarden

Het is alsof je bij elkaar aan tafel zit

Door Ezra van Zadelhoff | mei 19, 2020

Zorgcentrum Beatrix in Culemborg (onderdeel van Zorgcentra de Betuwe) biedt mantelzorgers de gelegenheid om hun naaste te zien via een schermbezoek. In het huis is een ruimte waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een plastic scherm tussen hen in. Ezra van Zadelhoff gaat hierover in gesprek met familieleden* en verzorgenden. Wat zijn uw…

Lees verder

Ik wil in een positieve modus staan

Door Ezra van Zadelhoff | mei 15, 2020

Madelief is de dochter van Frans en Jenny*. Frans woont nu bijna drie jaar in een verpleeghuis. Hij is 89 jaar en heeft vasculaire dementie en Alzheimer. Voordat het coronavirus uitbrak bezocht Madelief haar vader drie keer in de week. Haar moeder woont in deze coronatijd bij de zus van Madelief. Hoe ervaart u deze…

Lees verder