Skip to content

Berichten door Annemarie Schouten

Mensen met en zonder dementie zingen samen!

Erbarme Dich opname zaal

Participatiekoren Sinds drie jaar bestaan er in Nederland vier (een vijfde is in oprichting) zogeheten Participatiekoren. Daarin zingen mensen met en zonder dementie samen gedeelten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Ieder koor studeert de stukken in en voert die met Pasen uit, begeleid door een orkest en aangevuld met aria’s gezongen door solisten.…

Lees meer

We moeten toe naar een cultuur van ‘ja’, tenzij….

Saskia Danen met haar vader

Saskia Danen is dochter van een vader met vasculaire dementie met fronto-temporale kenmerken. Hij woont in het verpleeghuis en zijn vrouw woont thuis. Saskia is daarnaast ook professional: ze werkt een dag per week in een verpleeghuis om voeling met de praktijk te houden en heeft haar eigen Dementie-academie opgericht. Annemarie Schouten sprak met haar…

Lees meer

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Juul Sparla

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te creëren waarin bewoners zoveel mogelijk…

Lees meer

Mantelzorgers vragen niet en klagen niet

Pieter van der Keur en Anne van Steijn (Welzijn West Betuwe)

Pieter van der Keur en Anne van Steijn werken beide bij Welzijn West Betuwe. Pieter is sociaal werker en Anne is consulent mantelzorg. Annemarie Schouten ging met hen in gesprek over hun ervaringen met mantelzorgers in deze tijd van corona. Wat zijn jullie ervaringen in deze tijd van corona met mantelzorgers? Praktische problemen We hebben…

Lees meer

Familie is het levenselixer voor mensen met dementie

Kik Verkaart

Kik Verkaart is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij wil een lans breken voor meer creativiteit om lijfelijk contact tussen mensen met dementie en hun naasten mogelijk te maken. Annemarie Schouten gaat hierover met hem in gesprek. Wat is in jouw optiek het belang van elkaar aanraken en van lijfelijk contact in het algemeen? Ga maar…

Lees meer

Geef uiting aan wat je voelt

​​Stel jezelf deze 6 vragen! In de vorige twee blogs over dit onderwerp vertelde ik hoe je door met je aandacht in je lichaam te gaan, kunt herleiden hoe je je eigenlijk voelt. Sommige mensen slaan die stap over en kunnen dat ook omdat ze heel precies weten, of liever voelen, hoe het met ze…

Lees meer

Herken en erken je gevoelens

​​Herken en erken je gevoelens ​​In deze voor ieder onzekere tijden, is het niet meer dan normaal dat er allerlei gevoelens bij je leven. Soms zijn ze verbonden met de concrete situatie waarin je je bevindt, soms lijken ze ook zomaar uit het niets naar boven te komen. Natuurlijk maak je je zorgen om je…

Lees meer

Omgaan met gevoelens van stress, onzekerheid en angst

Een nieuwe reeks blogs over omgaan met je gevoelens ​​In deze voor ieder onzekere tijden, is het niet meer dan normaal dat er allerlei gevoelens bij je leven. Soms zijn ze verbonden met de concrete situatie waarin je je bevindt, soms lijken ze ook zomaar uit het niets naar boven te komen. Natuurlijk maak je…

Lees meer

Wie bepaalt de dagstructuur?

“Je moet altijd zorgen dat mensen met dementie een goede dagstructuur hebben”, is een uitspraak die ik veel hoor in de wereld van met name professionals die werken met mensen met dementie. Ik denk dan altijd aan mezelf en hoe ik het zou vinden als een ander voor mij gaat bedenken dat ik een goede…

Lees meer