Skip to content

Archief voor mei 2020

Denken in oplossingen en ondeugend durven zijn

Juul Sparla

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin, een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans. Er zijn 64 bewoners, verdeeld over 8 woongroepen. Die groepen zijn niet ingedeeld op basis van ziektebeeld, maar op basis van wensen en behoeften t.a.v. leven en wonen. Op deze locatie gaat het om een huiselijke sfeer te creëren waarin bewoners zoveel mogelijk…

Lees meer

Mantelzorgers vragen niet en klagen niet

Pieter van der Keur en Anne van Steijn (Welzijn West Betuwe)

Pieter van der Keur en Anne van Steijn werken beide bij Welzijn West Betuwe. Pieter is sociaal werker en Anne is consulent mantelzorg. Annemarie Schouten ging met hen in gesprek over hun ervaringen met mantelzorgers in deze tijd van corona. Wat zijn jullie ervaringen in deze tijd van corona met mantelzorgers? Praktische problemen We hebben…

Lees meer

Het is alsof je bij elkaar aan tafel zit

Schermvisite Lingewaarden

Zorgcentrum Beatrix in Culemborg (onderdeel van Zorgcentra de Betuwe) biedt mantelzorgers de gelegenheid om hun naaste te zien via een schermbezoek. In het huis is een ruimte waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten met een plastic scherm tussen hen in. Ezra van Zadelhoff gaat hierover in gesprek met familieleden* en verzorgenden. Wat zijn uw…

Lees meer

Ik wil in een positieve modus staan

Madelief is de dochter van Frans en Jenny*. Frans woont nu bijna drie jaar in een verpleeghuis. Hij is 89 jaar en heeft vasculaire dementie en Alzheimer. Voordat het coronavirus uitbrak bezocht Madelief haar vader drie keer in de week. Haar moeder woont in deze coronatijd bij de zus van Madelief. Hoe ervaart u deze…

Lees meer

Contact met vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd

Renee Lankwarden

Renée Lankwarden is coördinator van het Odensehuis in Culemborg. Het Odensehuis is een open inloophuis voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie en hun naasten. Het biedt ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, informatie, ontspanning en activiteiten. Samen met hun naasten en vrijwilligers geven mensen met dementie zelf invulling aan het huis. Zo is er een gespreksgroep…

Lees meer

Ik ben zo’n knuffel maar dat ben je nu kwijt

Marijke van Kuilenburg woont samen met haar man Marinus, die 5 jaar geleden hoorde dat hij Alzheimer heeft. Hij gaat heel langzaam achteruit. Hoe ervaart u deze tijd van corona als vrouw van Marinus? Het gaat goed. We wandelen samen meerdere keren keer per dag, daar houden we allebei van. Marius gaat ook alleen op…

Lees meer

Familie is het levenselixer voor mensen met dementie

Kik Verkaart

Kik Verkaart is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij wil een lans breken voor meer creativiteit om lijfelijk contact tussen mensen met dementie en hun naasten mogelijk te maken. Annemarie Schouten gaat hierover met hem in gesprek. Wat is in jouw optiek het belang van elkaar aanraken en van lijfelijk contact in het algemeen? Ga maar…

Lees meer